متن عاشقانه / جدیدترین متن های عاشقانه99 + متن بلند عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه

متن عاشقانه

?❤️
.
همین که کنارم باشی
امن میشود دنیا..
کنارت زمان طلا میشود!!
نبض دنیا خوب میزند
کنارت دنیا محتاجِ جمله یِ دوستت
دارم میشود
لب به بوسه وادار
و آغوش به تب دچار میشود
کنارت حال ِمن دیوانه خوب میشود
کنارت
جهانم جور ِدیگریست
قانونش را چشمانت مینویسد
و من کنار ِتو و چشمانت
قانونمند ترین آدم دنیا خواهم
شد..!!

****

متن عاشقانه طولانی

❤️
مهم نیست که چه میشود
مهم این است که تو کنار منی
و من بیست سال بعد
تو را مثل اسطوره های زندگی ام دوستت دارم
یعنی پس از دیدنت
و پس از آشناییمان
هر جا و از زبان هرکسی اگر حرف کوه باشد
من یاد تو می افتم
هر وقت نیاز به تکیه گاه باشد
تنها و تنها محتاج تو هستم
و من این نیاز را بیشتر از خودم
بیشتر از متل قو
بیشتر از جاده چالوس
بیشتر از هر چیزی که دوستش دارم دوست دارم.

****

متن عاشقانه جدید

?❤️
.
محبوبم من نه یک بار که بارها میخواهمت..
میخواهمت برای خودم
برای جهانی که با آنهمه بزرگی پیشِ چشمانِ تو
پیش پاترین اتفاق است.
میخواهمت تا از یادم نرود
زیباترین معنای زندگی را،
میخواهمت بی هراس تراز همیشه برای همیشه ی عمر.
برای خلوت ترین کنجِ تنهایی،
برای خانه ی کوچکم که با حضور تو هیچگاه
از مِهر خالی نمیشود،
برای عشقی که تنها با تو پابرجاست.محبوبِ من ،
من نه یک بار که بارها میخواهمت
با هر لبخند با هر نگاه با هر تپش من بازهم،
بازهم بی تاب تر از همیشه میخواهمت…

****

متن عاشقانه کوتاه برای همسر

?❤️
همین که کنارم باشی…
امن میشود دنیا…
کنارت زمان طلا میشود ،
نبض دنیا خوب میزند…
کنارت دنیا محتاج ِ جمله یِ دوستت دارم میشود ،
لب به بوسه وادار و آغوش به تب دچار میشود ،
کنارت حال ِ
من دیوانه خوب میشود
کنارت جهانم جور ِ دیگریست…
قانونش را چشمانت مینویسد
و من کنار تو و چشمانت
قانون مند ترین آدم دنیا خواهم شد?

****

متن عاشقانه جدید

??
محبوبم من نه یک بار که بارها میخواهمت..
میخواهمت برای خودم
برای جهانی که با آنهمه بزرگی پیشِ چشمانِ تو
پیش پاترین اتفاق است.
میخواهمت تا از یادم نرود
زیباترین معنای زندگی را،
میخواهمت بی هراس تراز همیشه برای همیشه ی عمر.
برای خلوت ترین کنجِ تنهایی،
برای خانه ی کوچکم که با حضور تو هیچگاه
از مِهر خالی نمیشود،
برای عشقی که تنها با تو پابرجاست.محبوبِ من ،
من نه یک بار که بارها میخواهمت
با هر لبخند با هر نگاه با هر تپش من بازهم،
بازهم بی تاب تر از همیشه میخواهمت…

****

متن عاشقانه بلند

❤️?
مرد که خوب باشد
زن عزیزِ خانه میشود لباس های رنگارنگش
موهایِ بلند و آبشارش
گلِ سر های گل گلی اش
و عطرِ تنش
خانه را زنده میکند.
مرد که مهربانِ یار باشد
زن عزیز دردانه یِ اش میشود.
حس امنیت و اعتماد درونش موج میزند
محبت اش تمام آدمهای اطرافش را احاطه میکند
بلند میخندد با شوق وقایع را تعریف میکند
دنبالِ بهترین ها میرود که بهترین باشد
خانه همیشه گرم و امن باقی میماند
مرد که دوست باشد
زن همپایِ خستگی ناپذیر لحظه های سخت میشود.
رفیقِ شش دانگِ سالهایِ طولانی
که او دیگر میداند هر مهر و علاقه ای که خرج میکند دوبرابرش را پس میگیرد.
مرد که خوب باشد زنش را میسازد
اخلاقش را شکل میدهد
مهرَش را بارور میکند
هر زنی در هر سن و چهره و اصالتی
نیاز دارد که یک مردِ مهربان رفیقِ روزهایِ سختش باشد
.

****

متن عاشقانه

❤️?
.
وقتی میدانید یک نفر دوستتان دارد
وقتی میدانید حضورتان مهم است
حتی در حد چند ثانیه!
وقتی میدانید اگر بی خبرش بگذارید
خود خوری میکند…
وقتی همه یِ این ها را بهتر از خودش میدانید
پس چرا یکهو غیبتان میزند؟!!
چرا میروید و دیگر خبری ازتان نمیشود؟!
پیش خودتان چه فکری میکنید؟!!
لابد میگویید مشکل خودش است
میخواست دوست نداشته باشد ..!!
اینطور که نمیشود جانم!
مثل این میماند که
تو با هزار امید و آرزو پیش دکتر بروی
بعد دکتر بگوید من کار دارم
میخواستی مریض نشوی…!
میبینی ..؟! همین قدر درد دارد!!

****

متن عاشقانه شاد

?❤️
.
وقتی یکیو دوسش داری باید انقدر
جرات داشته باشی که بری بهش بگی…
نه اینکه یواشکی نگاش کنی عکساشو برداری
خیلی نرم و زیر پوستی باهاش رفتار کنی
و فکر کنی که چیکار کنی؟!
دوست داشتن گفتن میخواد
جرات میخواد
دوست داشتن دل میخواد…
وقتی این حس در تو بوجود میاد یعنی توانایی اینو داری
که اونو به طرز شگفت آوری ورای تمام آدمهای روی زمین
دوست داشته باشی…
پس باید دوست داشتنتو فریاد بزنی
آنقدر بلند که گوش خودش که هیچ گوش فلک رو هم کر کنه
وقتی دلت تنگ میشه بی دلیل و بی چشمداشت
از هر کسی و هر نفری زل بزن تو چشماش و بگو:
دلم برات تنگ شده خنگ و احمق من!
دوست داشتن نگهداری میخواد دلیل میخواد
مرد میخواد
وقتی نمیتونی بدستش بیاری
پس امتحان جنگیدن رو از خودت نگیر
برای بدست آوردنش بجنگ
نه مثل آدمهای بزدل و ترسو یه گوشه
مثل بچه ها برای از دست دادنش
گریه کنی…

****

متن عاشقانه برای عشقم

??
گفت:« چند تا دوسم داری؟»
گفتم:« یکی»
ابروهاشو تو هم کشید، اخم کرد و گفت:
« خسته نشی از این همه دوست داشتن!»
خندیدم و گفتم: « نه، قول میدم،
تا ته دنیا»
با قیافه شاکی گفت:
« اخه یکی بدرد میخوره؟
تکون بخوری تمومه!
خیلی کمه، خیلی»
گفتم:« شاید ظاهرش کم نشون بده
اما یک، قوی ترین عددیه که میشناسم
یک کمیتش شاید پایین باشه
اما بجاش کیفیت داره
یک بزرگه، به اندازه خدا
یک عزیزه مثل تویی که یکی یدونمی
یک پر از شکوهه، مثل نفر اول شدن
توی مسابقه ها»
خیره شده بود و با دقت گوش میداد
حرفم که تمام شد، حس غرور را در چشمانش میدیدم
دستانم را گرفت، خیره
در چشمانم گفت:
« قول بده همیشه یکی دوسم داشته باشی»
جان دلم، قرار است یک عمر
یکی دوستت داشته باشم… ‌

****

متن عاشقانه کوتاه برای همسر

?❄️?
وقتی تو را در آغوش می‌گیرم،
همه چیز را از یاد می‌برم!
یادم می‌رود سبزی از درختان است و آبی از آن آسمان…!
باور کن خودم را نیز از یاد می‌برم.
و حتی یادم می‌رود،
زمستان سرد است و تابستان را باید در خُنَکای سایه‌ای سر کرد.
می‌ترسم در آغوشت،
حتی نفس کشیدن را فراموش کنم،
و حیات را ببازم!
و تو را…
.

 ****

متن عاشقانه

?❤️
.
دختر و پسری با مخالفت های فراوان خانواده
هر دو طرف با هم ازدواج کردند.
در اولین صبح عروسی بخاطر سختی های زیادی

که کشیده بودند، زن و شوهر توافق کردند که در را
بر روی هیچکس باز نکنند!
ابتدا پدر و مادر پسر آمدند، زن و شوهر

نگاهی به همدیگر انداختند اما چون از قبل توافق کرده بودند،
هیچکدام در را باز نکردند…!
ساعتی بعد پدر و مادر دختر آمدند،
زن و شوهر نگاهی به همدیگر انداختند؛ اشک در چشمان زن جمع شده بود

و در این حال گفت نمی توانم ببینم که پدر و مادرم

پشت در باشند و در را رویشان باز نکنم.
شوهر چیزی نگفت، و در را باز کرد و آنها آمدند.
سال ها گذشت خداوند به آنها چهار پسر داد؛
پنجمین فرزندشان دختر بود!

برای تولد این فرزند پدر بسیار شادی کرد و

چند گوسفند را سر برید و میهمانی مفصلی داد…
مردم متعجبانه از او پرسیدند
علت این همه شادی و میهمانی دادن چیست؟
مرد بسادگی جواب داد چون این همان کسی است که،
در را به رویم باز میکند!
.

دانلود عکس عاشقانه
****

متن عاشقانه و رمانتیک برای همسرم

?
.
میلیون ها سال است که زن ها حامله می شوند
و شکم هایشان می شود خانه موجودی دیگر.
میلیون ها سال است که آدم های دیگر شاهد بارداری و 

زاییدن زنان هستند، اما هنوز هیچکس به آن عادت نکرده است.
نه خود زن های حامله و نه رهگذرها.
مردم دوست دارند به زن های باردار لبخند بزنند و مراقبشان باشند.
انگار شکمهای بزرگ و موجودات درونشان

هیچ وقت عادی و تکراری نمی شوند.
جداً چقدر عجیب است نفس کشیدن کسی زیر پوست تو.

چقدر عجیب است تماشای تکان خوردنش
و چقدر عجیب است دلبسته شدن به موجودی که ساکن دنیایی دیگر است.
.

****

متن عاشقانه

??
ببین عزیزم اونیکه تو رو از ته قلبش
دوستت داشته باشه
براش مهم نیست که چه جوری ارایش کردی

خوشگلی قدت بلنده یا موهات تا کمرته و موج داره….
براش مهم اینه که
دلت جایگاهِ امنِش باشه….
دستات…
فقط دستایِ اونُ بگیره
قلبت
فقط واسه اون بتپــه….
واسش مهم نیست چشمات چه رنگیه….
نجابتِ چشمات از هرچیزی تویِ دنیا براش مهم تـره….
کسی که دوستت داره
ازت یه قلبِ پاک و وفادار میخــواد
و دو تا دستِ قوی
که عشقتونُ نگه داره….
همین.. ‌
‌.

****

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *