پیامک صوتی عاشقانه جدید به همراه متن انگلیسی – سال 2021

پیامک صوتی عکس

When I wake up
Each morning
And see you next to me
No matter what happen
I know that my day will
Be all right

هر روز صبح
که چشم می‌گشایم
و تو را در کنار خود می‌بینم
می‌دانم هر چه پیش آید
اهمیتی ندارد
آن روز، روز خوبی خواهد بود

نمایندگی پیامک صوتی

⃤“Last night I told the moon about you
He envies you now.”

دیشب در موردت به ماه گفتم اون الان به تو حسادت میکنه

******

پیامک صوتی عکس
پیامک صوتی عکس

I love you like words in silence, like a speech of air, like a songs of lake, like sweetness of cake.

من دوست دارم مثل کلمات در سکوت ، مانند سخنرانی در هوا ، مانند آهنگهای دریاچه ، مانند شیرینی کیک.

پیامک صوتی

⃤I’ll love you,
Till the oceans reveal all it’s secrets

دوستت خواهم داشت
تا وقتی که اقیانوس ها همه رازها را فاش کنند

******

My true story is that I don’t have a heart any more. Please check inside yourself, I believe that you have two.

واقعیت اینه که من دیگه قلبی ندارم، لطفاً خودتو چک کن باور دارم که تو دوتا قلب داری.

پنل صوتی انتخابات

⃤”My lungs are Autumn”

” ریه های من پاییزه ”

******

Your shoulder is my favorite place to cry on. Your heart is my favorite place to live in and your arms are my favorite place to fall.

شانه هایت، محل مورد علاقه من برای گریه کردن، قلبت محل مورد علاقه من برای زندگی کردن و بازوهایت زیباترین جای دنیا برای افتادن است.

پنل صوتی

Maybe I don’t have you here but you’re safe in my heart
شاید اینجا نداشته باشمت ولی تو قلبم در امانی

******

تبلیغات صوتی

⃤Live your life like you’re the hero in your own movie

طوری زندگی کن که قهرمان فیلم خودت باشی

******

I knew it from the very first moment, when I saw your eyes and your cute smile, that you are mine and only mine.

از همون لحظه اولی که چشمانت و خنده زیبایت را دیدم میدونستم که تو فقط مال منی.

ارسال پیامک صوتی

Years teach us more than books..!

سال‌ها بیشتر از کتابا به ما یاد«درس» میدن..!

******

I want to touch your soul and have you in my heart and in my arms. You are a hero of my love story. Love you.

میخوام روحت را لمس کنم و تورا در قلب و بازوهایم داشته باشم، تو قهرمان زندگی منی.

اسات مان را مخفی می‌کنیم اما یادمان می‌رود که چشمان مان حرف می‌زنند

پیامک صوتی صدارس

You got a dream
You gotta protect it

تو یه رويا داري
بايد ازش محافظت كني

******

Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
دوست دارم

پنل صوتی رایگان

We were given: Two hands to hold
To legs to walk
Two eyes to see
Two ears to listen
But why only one heart
Because the other was given to someone else
For us to find

به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن
دو پا برای راه رفتن
دو گوش برای شنیدن
اما چرا تنها یک قلب؟
چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که باید آن را بیابیم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *