Prev Next

پیام در مورد زیبایی

پیامک در مورد زیبایی به انگلیسی و فارسی


اس ام اس در مورد زیبایی انگلیسی


جملات در مورد زیبایی انگلیسی با ترجمه فارسی


متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی


اس ام اس ناب


اس ام اس زیبا و عاشقانه


اس ام اس زیبا و دلنشین


پیام در مورد زیبایینمایندگی پیامک صوتیA beautiful thing is never perfect.
چیز زیبا هرگز کامل نیست.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Beauty is in the eye of the beholder.

زیبایی در نگاه بیننده است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Beauty is only skin deep.

زیبایی ظاهری است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Butterflies come to pretty flowers.

پروانه ها به گل های زیبا می آیند
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Do not dissect a rainbow. In other words, do not destroy a beautiful phenomenon by overanalyzing it.

یک رنگین کمان را تشریح نکنید به عبارت دیگر، پدیده زیبایی را از طریق تحلیل بیش از حد آن نابود نکنید.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Don't gild the lily.

لیلی را نپوشانید
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Everything is lovely when the geese honk high.

همه چیز دوست داشتنی است، زمانی که غازها بالا می روند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

If you foolishly ignore beauty, then you will soon find yourself without it.

اگر زیبایی را احمقانه نادیده بگیرید، به زودی خود را بدون آن خواهید یافت.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away

زندگی با تعداد نفسهایی که ما میگیریم اندازهگیری نمیشود، بلکه با لحظاتی که نفسمان را دور میاندازیم-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Music has charms to soothe a savage beast.

موسیقی جذابیت برای تسکین یک جانور وحشی است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Pleasing ware is half sold.

لذت بخش تقریبا نصف فروخته شده است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Poetry moves heaven and earth.

شعر به بهشت و زمین حرکت می کند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Pretty is as pretty does.

خیلی خوب است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تبلیغات صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

See life through an artist's eye.

زندگی را از طریق چشم هنرمند مشاهده کنید-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Stop and smell the roses.

از زندگیت لذت ببر و خودت رو غرق در وظایفت نکن.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The eyes are the windows of the soul.

چشم پنجره های روح است
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The fall of a leaf is a whisper to the living.

سقوط برگ یک زمزمه برای زندگی است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

آینده متعلق به کسانی است که به زیبایی رویاهای خود اعتقاد دارند.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The world is the traveler's inn.

جهان مسافر مسافرتی است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ارسال پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Everything has beauty, but not everyone sees it.

هر چیز زیبایی دارد، فقط همه ی آدم ها آن را نمی بینند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Real beauty is to be true to oneself.

زیبایی واقعی برای خودش درست است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Never lose an opportunity of seeing anything beautiful, for beauty is God's handwriting.

از دیدن چیزی زیبا لذت بردم، زیرا زیبایی دست خط خداست.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Beauty is power; a smile is its sword.

زیبایی قدرت است؛ لبخند شمشیر آن است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The best part of beauty is that which no picture can express.

بهترین بخش زیبایی این است که هیچ تصویری نمی تواند بیان کند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched - they must be felt with the heart.


بهترین و زیباترین چیزها در جهان نمی توانند دیده شوند و یا حتی لمس شوند - باید با قلب احساس شوند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
The soul that sees beauty may sometimes walk alone.

روح که زیبایی را می بیند ممکن است گاهی اوقات به تنهایی راه برود.


اپراتور پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

But he who dares not grasp the thorn should never crave the rose.اما کسی که جرأت نمی کند خار را درک کند، هرگز نباید گل رز را تحمل کند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

There is no exquisite beauty without some strangeness in the proportion.

هیچ زیبایی نفیس بدون هیچ گونه غرضی در این نسبت وجود دارد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A thing of beauty is a joy forever: Its loveliness increases; it will never pass into nothingness.

چیزی از زیبایی برای همیشه خوشحالی است: زیبایی آن افزایش می یابد؛ هرگز به هیچ چیز منتقل نخواهد شد.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The words that enlighten the soul are more precious than jewels.

واژه هایی که روح را روشن می کنند گرانتر از جواهرات هستند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Though we travel the world over to find the beautiful, we must carry it with us or we find it not.

اگرچه ما جهان را برای یافتن زیبایی سفر می کنیم، ما باید آن را با ما حمل کنیم یا نه.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The beautiful is always bizarre.

زیبا همیشه عجیب است-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
There's nothing more inspiring than the complexity and beauty of the human heart.

چیزی بیش از پیچیدگی و زیبایی قلب انسان الهام بخش نیست.


پیامک صوتی صدارس33


پیام در مورد زیبایی


برخی از مشتریان ما
Prev Next
اطلاعات تماس

پست الکترونیک :  info@PayaICT.ir

تلفن : 051-55431202

مسئول فروش : 0915-881-7798

اس غمگین تنهایی اس ام اس عاشقانه دلتنگی جشن کریسمس به زبان انگلیسی سلام صبح بخیر دوستان شب بخیر باکلا شب بخیر دوستانه اس ام اس غمگین و دلشکسته اس ام اس تسلیت اربعین حسینی اس ام اس اربعین حسینی اربعین حسینی عکس نوشته های زیبای محرم اس ام اس عاشورا تاسوعا متن ادبی در مورد محرم اس ام اس دلتنگی و دوری پیام تبریک تولد اس ام اس فازغم اس ام اس دوستت دارم عشقم پیام تبریک تولد همسر پیام های عاشقانه جدید تبریک ولنتاین دوستانه متن کوتاه پاییزی تبریک سالگرد ازدواج به دیگران پیامک های خدایی اس ام اس دلتنگی اس ام اس دوست داستن اس ام اس روز معلم اس ام اس تبریک روز پدر اس ام اس تبریک ازدواج اس ام اس تولد قشنگ ترین اس ام اس عاشقانه
1