Prev Next

جملاتی زیبا برای تغییر


جملاتی زیبا برای تغییر


جملات بزرگان در مورد تغییر


متن در مورد عوض شدن آدمها


متن زیبا در مورد تغییر


متن درباره شروع دوباره زندگی


اس ام اس امید به زندگی
نمایندگی پیامک صوتیA decision made at night may be changed in the morning.


تصمیم گیری در شب ممکن است در صبح تغییر کند.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A little axe can cut down a big tree.

یک تبر کوچک می تواند یک درخت بزرگ را کاهش دهد.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


A rolling stone gathers no moss.

سنگ نوردی هیچ قوسی را جمع نمی کند.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

A year's care; a minute's ruin.

یک سال مراقبت؛ خراب شدن یک دقیقه
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*All good things must come to an end.

تمام چیزهای خوب باید به سرانجام برسند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


An hour may destroy what an age was building.

یک ساعت ممکن است یک سن را احیا کند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Any plan is bad that cannot be changed.

هر گونه طرح بد این است که نمی تواند تغییر کند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

As the sun's shadow shifts, so there is no permanence on earth.

همانطور که سایه خورشید تغییر می کند، بنابراین پایداری روی زمین وجود ندارد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


At high tide, fish eat ants; at low tide, ants eat fish.

در جزر و مد، ماهی مورچه ها را می خورد در جزر و مد، مورچه ها ماهی می خورند

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Beginning is easy; continuing, hard.

شروع آسان است ادامه، سخت است-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Come what may, time and hour runs through the roughest day.

بیا چه چیزی ممکن است، زمان و ساعت از طریق سخت ترین روز اجرا شود.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Life is like the moon: now full, now dark.

زندگی مانند ماه است: حالا پر است، حالا تاریک است.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Nothing remains constant except change itself.

هیچ چیز به جز تغییر به خودی خود ثابت می ماند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تبلیغات صوتی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Persist as resolutely as you persist in eating.

ادامه درست مانند شما در غذا خوردن باقی بماند.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The leopard does not change his spots.

لئوپارد لکه هایش را تغییر نمی دهد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


The winds of heaven change suddenly; so do human fortunes.

باد های آسمان به ناگهان تغییر می کنند؛ پس بخت انسان بساز-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


When the moon is full, it begins to wane.

وقتی ماه پر است، شروع به فرو ریختن می کند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


Things change. And friends leave. Life doesn't stop for anybody.

اوضاع عوض میشود. و دوستان ترک زندگی برای کسی متوقف نمی شود


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ارسال پیامک صوتی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

هر کس به فکر تغییر جهان است، اما هیچ کس به فکر تغییر خود.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

He who rejects change is the architect of decay. The only human institution which rejects progress is the cemetery.

کسی که تغییر را رد کند، معمار فاسد است. تنها نهاد انسانی که پیشرفت را رد می کند، گورستان است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.

وقتی ما دیگر قادر به تغییر وضعیت نیستیم، ما به چالش داریم که خودمان را تغییر دهیم.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*You must welcome change as the rule but not as your ruler.

شما باید تغییر را به عنوان حکومت تحسین کنید، اما نه به عنوان حاکم شما.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*Change is inevitable. except from a vending machine.

تغییر اجتناب ناپذیر است به جز از یک دستگاه تلوان


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


When you are through changing, you are through.

هنگامی که از طریق تغییر هستید، از طریق آن هستید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اپراتور پیامک صوتی-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

You can avoid having ulcers by adapting to the situation: If you fall in the mud puddle, check your pockets for fish.

شما می توانید با تطبیق با وضعیت زخم ها از اجتناب از زخم ها جلوگیری کنید: اگر در لبه گل قرار گیرید، جیب های خود را برای ماهی ها بررسی کنید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

The wheel of change moves on, and those who were down go up and those who were up go down.

چرخ تغییر در حرکت است، و کسانی که در حال بالا رفتن هستند و کسانی که بالا می روند پایین می آیند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Everything comes to pass, nothing comes to stay.همه چیز به تصویب می رسد، هیچ چیز برای ماندن نیست.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


We all have big changes in our lives that are more or less a second chance.

همه ما تغییرات بزرگی در زندگی ما داریم که شانس دوم یا بیشتر را دارند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


People don't resist change. They resist being changed!

مردم در مقابل تغییرات مقاومت نمی کنند. آنها مقاومت در برابر تغییر می کنند!


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


پیامک صوتی صدارس40


جملاتی زیبا برای تغییر


برخی از مشتریان ما
Prev Next
اطلاعات تماس

پست الکترونیک :  [email protected]

تلفن : 051-55431202

مسئول فروش : 0915-881-7798

پیام تبریک تولد عاشقانه پیام تولدی برای پدر پیام تولدی برای پدر پیامک شب بخیر رسمی شعر ولنتاین تبریک ولنتاین دوستانه اس ام اس عاشقانه برای همسر پیامک عاشقانه جملات زیبا در مورد کنترل خشم اس ام اس ناراحت بودن از عشقت اس ام اس ناراحت بودن از عشقت پیامک عاشقانه اس ام اس عاشقانه - اس ام اس رمانتیک سخن بزرگان در مورد موفقیت سخنان بزرگان در مورد موفقیت پیامک موفقیت سخن بزرگان در مورد موفقیت جملات بزرگان + جملات بزرگان در مورد موفقیت + سخنان بزرگان جهان + جملات آموزنده از بزرگان جهان + سخنان بزرگان درباره زندگی + سخنان بزرگان در مورد عشق + جملات زیبا از بزرگان ایران + حکیمانه ترین سخنان + جملات زیبا از بزرگان جهان با تصویر + اس غمگین تنهایی اس ام اس عاشقانه دلتنگی جشن کریسمس به زبان انگلیسی سلام صبح بخیر دوستان شب بخیر باکلا شب بخیر دوستانه اس ام اس غمگین و دلشکسته اس ام اس تسلیت اربعین حسینی اس ام اس اربعین حسینی اربعین حسینی عکس نوشته های زیبای محرم اس ام اس عاشورا تاسوعا متن ادبی در مورد محرم
1