اس ام اس غمگین و دلشکسته


اس ام اس غمگین جدایی


اس ام اس ناراحت کننده


اس ام اس غمگین و دلشکسته


اس غمگین تنهایی


اس ام اس غمگین مرگ


پیامک غمگین جدید


پیامک دلشکسته


اس ام اس دل گرفته
نمایندگی پیامک صوتی3. هرگز اجازه ندهید که گذشته شما اکنون شما را خراب کند و آینده شما را فلج کند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

سکوت من هزار حرف را گفت، اما تو هرگز آنها را نشنیده ای ...

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تنها چیزی که بیشتر از حقیقت تکان دهنده است، دروغ هایی است که مردم می گویند تا آن را پوشش دهند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

احساس غم انگیز یادآوری نادانی است که واقعا در زندگی ما اهمیت دارد.


پیامک صوتی
سخت ترین چیز این است که به خاطر سعادت دیگران به خودتان آسیب برسانید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

سخت ترین قسمت زندگی، تلاش برای نشان دادن لبخندی است که می دانید، جعلی است و اشک هایی که هیچگاه متوقف نخواهند شد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امروز احساس کردم زندگی برای من تمام شده است. من اهمیتی نمی دهم که چقدر دیگر در این دنیا باشم، زیرا زندگی برای من بدون عشق من معنای دیگری ندارد


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تنها تنهایی می تواند همه چیز را در این دنیا به ما آموزش دهد، مگر اینکه شخصی را که ما را تنها گذاشت، فراموش کنیم


تبلیغات صوتی

گاهی اوقات آنچه شما نمی گویید قوی تر از چیزی است که شما می گویید

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

من در زندگی ام بسیاری از مشکلات دارم ... اما لب های من آن ها را نمی دانند که همیشه لبخند می زنند


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

مهم نیست چقدر به من آسیب زدی، من هر شب برای شما دعا می کنم.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


هرگز شادی خود را در دست دیگران قرار ندهید.

ارسال پیامک صوتی
من همیشه در زمان اشتباه حق را پیدا کردم.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

هرگز برای کسی که به من آسیب می زند گریه نمیکنم فقط لبخند می زنم و می گویم: متشکرم که به من فرصت دادی تا کسی را بهتر از تو پیدا کنم.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

بدترین درد در زندگی وقتی است که زندگی شما ،

توسط یکی از کسانی که بیشتر به آن اعتماد دارید خراب شده است


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

زیبایی عاشق نیست اما عشق باعث زیبایی می شود
اپراتور پیامک صوتی
هر قطره اشک یکی از گرانترین چیزها در جهان است

اما هیچکس ارزشش را نمی داند تا زمانی که آن را در چشمان خود برای کسی داشته باشد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تو به من قول دادی که به من شادی بدهی، اما اشک هایم را به من دادی.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

روز آخر بود

گفتن انجام شد

روز غمگین بود

روزی که من را دیوانه کرد

از آنجا که قلب من را ترک کردی ...


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

هر قلب درد خاصی دارد اما راه بیان متفاوت است.

بعضی از آنها در چشم خود پنهان می شوند در حالی که بعضی از آنها در لبخندشان پنهان می شوند.پیامک صوتی صدارس74


اس ام اس غمگین و دلشکسته