شب بخیر دوستانهشب بخیر دوستانه


شب بخیر شعر


شب بخیر عارفانه


شب بخیر رسمی


پیامک شب بخیر زیبا


شب بخیر عشقم


شب بخیر عاشقانه کوتاه


اس ام اس شب بخیر خنده دار
نمایندگی پیامک صوتی
آرزوهای من برای امشب شما رویاهایی پر از عشق، صلح، آرامش و افکار مثبت است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

امیدوارم خیلی دیر نشده باشد که به شما بگویم شب خوبی است و بیشتر از هر چیز در این دنیا دوستت دارم

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

آیا این را می شنوید؟ این قلب من است که به شما می گوید، امیدوارم بتوانم امشب در کنار شما بمانم


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

شب بخیر عشقم. من خیلی خوشحالم که ما توانستیم یک روز زیبا را با هم و عاشقانه، صرف کنیم


پیامک صوتی
آیا شما آن را احساس کردید؟ دنیا برای یک دقیقه متوقف شد، زیرا به فکر شما بودم. شب خوبی داشته باشی


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

من در تختخوابم نشسته به دنبال عکس تو هستم، لبخند می زنم و می دانم که تو هستی و من مال تو هستم. شب همواره تا زمانی که ما یکدیگر را داشته باشیم، کامل می شود


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ماه امشب در حال تماشای شماست، این را میدانید که شما تنها کسی هستید که می تواند جریان های جزر و مد من را بوجود آورد

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

هر روز آرزو میکنم رویای من حقیقت برآورده شود و من در کنار شما بیدار شوم. تا آن زمان، شب بخیر!


تبلیغات صوتی
امشب زیبا است نه به این دلیل که ستارگان درخشان تر هستند، اما چون عشق من قوی تر است." شب بخیر عشق من


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

روزها و شب ها می آیند و می روند، اما عشق من به شما برای همیشه رشد خواهد کرد. نگران آینده یا گذشته نباشید، زیرا عشق من برای شما همیشه برای همیشه خواهد ماند. شب بخیر


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

روز تبدیل به یک شب و شب تبدیل به یک روز، زیرا زمین در محور خود چرخش می کند. اما زندگی من ادامه می یابد، چون من در محور "همسر من" هستم. شب بخیر.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


زیبا ترین چیز در مورد هر شب، ستارگان با ماه یا نسیم خنک با ابرها نیستند، بلکه شما با من هستید. شب بخیر

ارسال پیامک صوتی
رویاها ستاره های من هستند. آنها گسترده و زیبا هستند، تا زمانی که شما در انها وجود دارید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

صرف نظر از اندازه تختتان، خود را از رویای در حد و اندازه رویاهای پادشاه محروم نکنید. شب بخیر.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


دوستان آفتاب هستند که با نور آسمان تاریک زندگی شما را روشن می کند. شب بخیر

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

برخی از مردم پول می خواهند، و دیگران می خواهند شهرت داشته باشند. همه چیزی که من می خواهم این است که شما برای رفتن به رختخواب شاد و با لبخند بر روی صورت خود بیدار شوید.


اپراتور پیامک صوتی
هرگز روزی را در زندگی خود سرزنش نکنید، روزهای خوب به شما شادی می دهند، روزهای بد تجربه می اموزند. هر دو در زندگی ضروری هستند. شب بخیر


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

من در آسمان نگاه کردم و دیدم که درخشان ترین ستاره ای است که تا به حال دیده ام، چشمانم را بستم و آرزو می کردم که فردی که این پیام را می خواند خواب راحت باشد ... شب بخیر!


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

خاطرات دوستی ما مانند تابش ماه است و زمان های سرگرم کننده ای که ما با هم داشتیم، مانند زلزله ستاره ای است که آسمان آسمان من را روشن می کند. شب بخیر


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


شعله های شمع نور می درخشند، و تاریکی شب بر ماست. امیدوارم رویا های شما با آفتاب و شادی پر شود


پیامک صوتی صدارس75


شب بخیر دوستانه