اس غمگین تنهایی


اس غمگین تنهایی


اس ام اس غمگین و دلشکسته


اس ام اس ناراحت کننده


اس ام اس غمگین جدایی


اس ام اس غمگین مرگ


اس ام اس خسته


اس ام اس غمگین 94


اس ام اس فازغم
نمایندگی پیامک صوتیهر روز صبح از خدا می خواهم که من را با عشق زندگی من، زن شگفت انگیز که می تواند در کل جهان وجود داشته باشد، برکت دهد. هر روز بیشتر دوستت دارم ...


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تمام شب ها و روزهای من با شگفتی های عشق تو پر شده است


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


من خیلی خوشحالم
و خیلی خوش شانس
از آنجا که در میان میلیون ها نفر در سراسر جهان،
به من فرصت داده شده است که با شما باشم

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

هر بار که به شما نگاه می کنم متوجه می شوم که خدا برای من خوب است.
او به من زیباترین، مراقب، دوست داشتنی و پرشور زن در جهان داد.
من خیلی خوش شانس هستم که شما را دارم
من تو را دوست دارم همسرم.پیامک صوتی

شما فقط فکر نمیکنید که چقدر خوشبخت هستم که شما را به عنوان همسر خود دارم.
من فقط امیدوارم که بتوانم در تمام زندگی تو را خوشحال کنم.
دوستت دارم، همسر عزیزم


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

گل ها نیاز به نور آفتاب دارند
همه فرشتگان در آسمان می دانند که من به تو نیاز دارم
سالها ممکن است تمام شوند
اشک ها می توانند خشک شوند
اما عشق من تو هرگز نخواهد مرد


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


شما هرگز نمی دانید چه چیزی دارید تا اینکه آن را از دست بدهید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

قلب من توسط تو گرفته شده، توسط شما شکسته شده است، و در حال حاضر به دلیل شما قطعه قطعه شده است.تبلیغات صوتی
اشکها کلماتی هستند که قلب نمی تواند بگوید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


گریه نکنید چرا که این کار تمام شده است، لبخند بزنید چون اتفاق افتاده است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

گریه کردن تنها راه چشمان شماست وقتی که دهان نمی توانند توضیح دهند که چطور قلب شما شکسته است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود

تو گندم را بی اعتبار کردی


ارسال پیامک صوتی
سخت است گلدان باشی

برای گلی که مصنوعی ست


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

بیش از این انتظار کشیدنم بیهوده است

تو نمی آیی !

این را از عرق شرم پنجره فهمیدم


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


چه زخم هایی بر دلم خورد تا یاد گرفتم که هیچ نوازشی بی درد نیست!


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

“تو نیستی و هراسی در دلم افتاده”
حال مادر لالی را دارم که که کودکش را در انبوه جمعیت گم کرده است !


اپراتور پیامک صوتی

امشب شب تولدم من است ولی چیزی برای ترکاندن ندارم جز بغض !


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

به مرگ گرفتی مرا تا به تبی راضی شوم
کاش “میفهمیدی” به مرگ راضی بودم وقتی که تب می کردم از ندیدنت !


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


من و تیر چراغ برق دردمان یکی است …
شب که می شود ، سرمان تاریک ، دلمان پر نور …
صبح که می شود ، سرمان سنگین ، دلمان خاموش …

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


رسیده ام به حس برگی که میداند باد از هر طرف بیاید سرانجامش افتادن است !پیامک صوتی صدارس80


اس غمگین تنهایی