سخن بزرگان در مورد موفقیت

نمایندگی پیامک صوتی


Ellen DeGeneres :
گاهی اوقات شما نمیتوانید خود را به وضوح ببینید تا خودتان را از چشم دیگران ببینید

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
والت دیزنی :
تمام رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت داشته باشیم و آنها را دنبال کنیم.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
کنفوسیوس:
فرقی نداره چقدر آروم میری تا وقتی که نایستادهای.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
وارن بافت :
کسی امروز در سایه نشسته است؛ زیرا کسی مدتها پیش یک درخت را درختی کرد.


پیامک صوتیVaibhav Shah :
هر زمان که یک فرد موفق را می بینید، تنها ظاهر او را می بینید، هرگز سختی هایی که برای رسیدن به آنها کشیده است را نمیبینید


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Dr. Seuss :
گریه نکنید زیرا کار از کار گذشته است ، لبخند بزنید چون به زودی اتفاق خواهد افتاد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Mae West :
تو فقط یک بار زندگی می کنی ولی اگه درست زندگی کنی یک بار کافیست.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
کریس گروسر :
فرصت ها اتفاق نمی افتد شما آنها را ایجاد می کنیدتبلیغات صوتی
کریستوفر ریو :
وقتی امید را انتخاب میکنید همه چیز ممکن میشود


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

آلبرت انیشتین :
سعی نکنید فردی موفق باشید، اما سعی کنید فردی ارزشمند تبدیل شوید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

نلسون ماندلا :
هیچ راهی برای رسیدن به آزادی وجود ندارد و بسیاری از ما باید دوباره از دره سایه ی مرگ عبور کنیم تا قبل از رسیدن به قله ای از خواسته هایمان


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
هلن کلر :
بهترین و زیباترین چیز ها در جهان نمی تواند دیده شود و یا حتی لمس شود - آنها باید با قلب احساس شوند.


ارسال پیامک صوتیالینور روزولت

افکار بزرگ در مورد ایده ها بحث می کنند؛ ذهن های متوسط ​​در مورد وقایع؛ ذهن کوچک درباره افراد صحبت می کند


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

فرانک سیناترا

بهترین انتقام موفقیت بزرگ است

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

والت دیزنی

تفاوت بین برنده شدن و از دست دادن اغلب نتیجه نگرفتن است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

دیوید برینکل

یک مرد موفق، کسی است که می تواند پایه ای قوی با آجر هایی که دیگران به او پرتاب کرده اند قرار دهند


اپراتور پیامک صوتیاپرا وینفری

شکست یکی دیگر از قدم های بزرگ است-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Coco Chanel :
به جای غیر قابل تعویض باید همیشه متفاوت باشد


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

بروس فییرشتاین

فاصله بین جنون و نبوغ تنها با موفقیت اندازه گیری می شود


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

فرانک لوید رایت

هرچه زندگی کنم، زندگی زیباتر خواهد شد.پیامک صوتی صدارس
82


سخن بزرگان در مورد موفقیت