سخنان بزرگان در مورد موفقیت پیامک موفقیت

نمایندگی پیامک صوتی

بروس فییرشتاین : فاصله بین جنون و نبوغ تنها با موفقیت اندازه گیری می شود. -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* آلبرت انیشتین اگر شما نمیتوانید آن را به سادگی توضیح دهید، به اندازه کافی آن را درک نمی کنید -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* کتی کوریک شما نمیتوانید همه را بپذیرید و نمیتوانید همه را مثل شما بسازید. -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* Ray Goforth دو نوع افرادی وجود دارند که به شما می گویند که نمی توانید در این دنیا تفاوت ایجاد کنید: کسانی که می ترسند تلاش کنند و کسانی که می ترسند شما موفق می شوند

پیامک صوتی

نیل آرمسترانگ من اعتقاد دارم که هر انسان دارای تعداد محدودی از ضربان قلب است. من قصد ندارم هیچ کدام از آنها را از دست بدهم -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* Arthur Ashe شروع کنید هر کجا هستی . از آنچه که دارید استفاده کنید. کاری را که می توانید انجام دهید -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* Mary Kay Ash خود را محدود نکن بسیاری از مردم خود را به آنچه فکر می کنند می توانند انجام دهند محدود می کنند. شما می توانید تا آنجا که ذهن شما به شما اجازه می دهد. به اعتقاد شما، به یاد داشته باشید، می توانید به دست آورید -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* مارک تواین دو روز مهم در زندگی شما روز تولد شما و روزی است که می فهمید چرا

تبلیغات صوتی

توماس جفرسون من متوجه شدم که هر چه سخت تر کار می کنم، شانس من بیشتر به نظر می رسد. -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* رابرت کالیر موفقیت مجموع تلاش های کوچک است، که روزانه و روزانه تکرار می شود -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* آدری هپبورن همانطور که رشد می کنید، شما کشف خواهید کرد که شما دو دست دارید، یکی برای کمک به خودتان، دیگری برای کمک به دیگران -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* جان کوئینسی آدامز اگر اقدامات شما الهام بخش دیگران برای رویای بیشتر، یادگیری بیشتر، انجام بیشتر و تبدیل شدن به بیشتر، شما یک رهبر هستید

ارسال پیامک صوتی

Michael John Bobak تمام پیشرفت ها در خارج از منطقه راحتی صورت می گیرد -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* Philippos اگر بخواهید موفق باشید، موفق خواهید بود؛ شما ممکن است در این راه شکست بخورید اگر نا امید نباشید -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* کالین پاول رویای از طریق جادو به واقعیت تبدیل نمی شود؛ طول می کشد عرق ریخت و عزت و کار سخت لازم دارد -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* مارک زوکربرگ بزرگترین خطر این است که هیچ گونه خطر نداشته باشد ... در دنیایی که واقعا به سرعت در حال تغییر است، تنها راهبردی که تضمین شده برای شکست است، خطر نیست

اپراتور پیامک صوتی

Eleanor Roosevelt هر روز یک چیزی که شمارا می ترساند انجام دهید -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* ویدال ساسون تنها جایی که موفقیت پیش از کار است، در فرهنگ لغت است. -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* کارل بارد اگرچه هیچ کس نمی تواند به عقب بازگردد و یک شروع کاملا جدید ایجاد کند، هر کسی می تواند از حالا شروع کند و یک پایان کاملا جدید ایجاد کند -*-*-*-*-*-*-*-*-* --------------------- -*-*-*-*-*-*-*-*-* Ralph Waldo Emerson هیچ چیز بزرگی هرگز بدون شور و اشتیاق بدست نیامده است

پیامک صوتی صدارس


83


سخنان بزرگان در مورد موفقیت پیامک موفقیت