سخن بزرگان در مورد موفقیت

نمایندگی پیامک صوتی


Jay-Z
هویت یک زندان است که شما هرگز نمی توانید فرار کنید، اما راه نجات گذشته خود از آن نیست، بلکه باید سعی کنید آن را درک کنید و از آن به عنوان پایه ای برای رشد استفاده کنید

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

مادر ترزا

جنگجوی موفق یک مرد متوسط ​ با تمرکز بر لیزر ​است

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
جیمی اسپیتیلی

من به ندرت وضعیتی را دیدم که در آن انجام دادن کمتر از دیگران یک استراتژی خوب است


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
کاترین هپبورن

اگر همواره آنچه را که به شما علاقه دارید انجام دهید، حداقل یک نفر خوشحال است


پیامک صوتیشارلوت برونته

من از نگاه به جلو یا عقب جلوگیری میکنم و سعی میکنم به سمت بالا حرکت کنم


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
کیت وینسلت

زندگی کوتاه است و اینجا زندگی می شود


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

پابلو پیکاسو

هر چیزی که شما می توانید تصور کنید واقعی است


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
T. Harv Eker
اگر میخواهید یک تغییر دائمی داشته باشید، متمرکز به اندازه مشکلات خود تمرکز کنید و تمرکز خود را روی اندازه شما آغاز کنید!تبلیغات صوتیJim Rohn

افراد موفق آن چیزی را انجام می دهند که مردم ناموفق انجام می دهند. آرزو نکنید آسان تر است آرزو می کنم بهتر بود


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
جورج الیوت

هرگز دیر نیست که آنچه را که ممکن بود داشته باشید-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

جین اسمایلی

در تجربه من تنها یک انگیزه وجود دارد و این میل است. هیچ دلیلی یا اصل آن را ندارد و یا علیه آن ایستاده است


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Deepak Chopra
در میان جنبش و هرج و مرج، سکوت را در داخل خود نگه دارید.


ارسال پیامک صوتیGeorge Bernard Shaw
موفقیت در انجام اشتباهات هرگز اتفاق نمی افتد، اما در هر لحظه یک بار دیگر یک بار اتفاق نمی افتد


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
دایان آکرمن

من نمی خواهم به پایان زندگیام برسم و بفهمم که فقط طول آن را میگذرانم. من می خواهم عرض آن را نیز زندگی کنم


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

بیل گیتس

همانطور که در قرن آینده نگاه می کنیم رهبران کسانی هستند که دیگران را قادر می سازند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
فرانسیس چان

بزرگترین ترس ما نباید از شکست باشد ... اما موفقیت در چیزهای زندگی که واقعا مهم نیستند.


اپراتور پیامک صوتی
اسکار وایلد

خودت باش. بقیه افراد قبلا انتخاب شده اند


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
جیم روون

اگر طرح زندگی خود را طراحی نکنید، احتمالا شما به طرح شخص دیگری افتاده اید. حدس بزن چه نقشه ای برایت چیده اند؟ خیلی زیاد نیست


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
آریانا هافینگتون

اما شما باید حتی زمانی که می ترسید، کاری را که انجام می دهید انجام دهید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
مایک گافکا

برای موفقیت، باید همه چالش هایی را که به راه خود می آیند قبول کنید. شما نمی توانید فقط کسانی را که دوست دارید بپذیرید
پیامک صوتی صدارس
84


سخن بزرگان در مورد موفقیت