اس ام اس عاشقانه - اس ام اس رمانتیک

نمایندگی پیامک صوتیعشق چیزی نیست که شما پیدا کنید. عشق چیزی است که شما را پیدا می کند

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

گاهی اوقات قلب می بیند چیزی که به چشم غیر قابل مشاهده است. - H.Jackson Brown، Jr.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

شیرین ترین صداها صدای زن ما است. ژان د لا براویر

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

عشق زمانی است که شادی فرد دیگر از شما مهمتر است. - H.Jackson Brown، Jr.

پیامک صوتی
به شدت توسط شخص مورد علاقه شما قدرت را می دهد، در حالی که شخص دوست داشتنی عمیقا به شما شجاعت می دهد.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

در وسط زندگی، عشق وارد می شود و آن را پری داستان است

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

هر داستان عاشقانه زیباست، اما مورد علاقه ماست.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

خوشحالم که من تا به حال احساس کرده ام آن لحظه است که من کشف کردم که شما را دوست داشتم.


تبلیغات صوتی

وقتی احساس لبخند تو را می بینم احساس می کنم که احساس می کنم.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


بهترین نوع بوسه زمانی است که شما باید متوقف کنید، زیرا شما نمی توانید به لبخند کمک کنید.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

من عاشق تو شدم، نمی دانم چرا یا چطور. من فقط انجام دادم


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

یک رابطه موفق نیاز به افتادن در عشق چند بار، همیشه با یک فرد.

ارسال پیامک صوتی
من فکر می کنم عشق ما می تواند هر کاری را که می خواهیم انجام دهد.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

برخی عاشق یکی هستند، برخی عاشق دو هستند. من عاشق یکی هستم - این تو هستی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

جایی که عشق وجود دارد زندگی است


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

به شما قول می دهم هیچکس دوست ندارد که دوست داشته باشی.

اپراتور پیامک صوتی
داشتن عشق اول شخص ممکن است بزرگ باشد، اما آخرین آنها فراتر از حد عالی است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

بهترین رابطه زمانی است که شما دو نفر می توانید مانند دوستداران و بهترین دوستان عمل کنید.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

هنگامی که در یک زمان، شبانه در وسط یک زندگی عادی، عشق به ما یک افسانه می دهد.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

اگر مجبور بودم بین دوست داشتن تو و تنفس انتخاب کنم. از آخرین نفس من می توانم بگویم که دوستت دارم.پیامک صوتی صدارس20

85


اس ام اس عاشقانه


اس ام اس رمانتیک