پیامک عاشقانه


پیامک عاشقانه


اس ام اس دوست داشتن


اس ام اس عاشقانه


پیامک جدید عاشقانه


عشق


دوست داشتن


متن عاشقانه


متن دوست داشتن
نمایندگی پیامک صوتی
یک عمل اشتباه می تواند اعتماد به نفس خود را از بین ببرد، در حالی که یک واقعیت کوچک می تواند یک عشق را از بین ببرد ...!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

دو نفر در دنیا بیشترین عشق را دارند :
1) کسی که شما را به دنیا اورده است
2) کسی که فقط برای شما تولد داشته باشد ...


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

احترام به احساسات در قلب کسی، به جای عبارات روی صورت فرد زیرا بیان فقط یک فرمول است ولی احساسات واقعیت هستند-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

کسی که شما را تحریک می کند، همیشه آن کسی است که عاشق تو می شود، اما نتواند آن را بیان کند ...پیامک صوتی
قلب من یک کتاب است .. این بستگی دارد به شما که من را بخوانید. من را با پوشش من قضاوت نکن به داخل نگاه کنید و کشف کنید شما یکی از صفحات طلای من خواهد بود ..-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


درهای من همیشه برای کسانی که به من آسیب رسانده اند باز خواهد گشت ... ولی ممکن است آنها موضع خود را که در آن زمان یک بار رأی داده بودند، از دست داده اند .....


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اگر دوباره عاشقت شدم، با خوشحالی می توانم عشق تو را بهتر کنم، زیرا عشق تو مرا بهتر می کند


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

عشق تو مرا بهتر می کند، بهترین چیز را در من به ارمغان می آوردتبلیغات صوتی
عشق تو نور به تاریکی من است، لذت بردن از غم و اندوه من، درد من، شادی به غم و اندوه من-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

زندگی من را به من می دهد، عشق من اکسیژن من است، بدون آن من نمی توانم نفس بکشم-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

چطوری به من نگاه می کنی به من نشان می دهد چقدر دوستت دارم، هرگز اجازه نخواهم داد-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

شما اجازه دهید من خودم باشم، هرگز سعی نکنید من را تغییر دهید، من آن را در مورد شما دوست دارم، من برای شما تغییر خواهد کردارسال پیامک صوتیمن تا به حال هرگز چنین احساسی از قبل از قلبم احساس نکرده ام، فقط می خواهم به شما بگویم که تو همه من هستی، هیچکس نمی تواند من را دوست داشته باشی
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

مردم در طول زندگی جستجو می کنند و هرگز عشق واقعی پیدا نمی کنند، خدا به دعاهای من پاسخ داد و شما را به من فرستاد، حالا من می دانم که عشق واقعی چیست، انجام شده است جستجو-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

مردم در طول زندگی جستجو می کنند و هرگز عشق واقعی پیدا نمی کنند، خدا به دعاهای من پاسخ داد و شما را به من فرستاد، حالا من می دانم که عشق واقعی چیست، انجام شده است جستجو-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

من دنیا را برای تو میسازم، من تو را برای همیشه دوست خواهم داشت که بهترین کاری است که می توانم انجام دهم، زیرا ارزشش را دارداپراتور پیامک صوتی
عشق من برای شما هیچ چیز دیگری را از مراقبت، احترام و داشتن همیشه برای همیشه درک نمی کند-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

عشق من برای شما فراتر از بیان است، کلمات نمیتوانند آنها را توصیف کنند-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

احساسات و احساسات من ممکن است شکست بخورند، اما من می توانم اطمینان دهم که عشق من برای شما هرگز نمی تواند شکست بخورد-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

وقتی که من با تو هستم، هرگز عصبی نمی شوم، عشق تو مرا آرام می کند
پیامک صوتی صدارس


عشق من برای شما، هرگز نخواهد خوابید، برود، برود یا بمیرد

86


پیامک عاشقانه