اس ام اس ناراحت بودن از عشقت


اس ام اس ناراحت بودن از عشقت


سخنان بزرگان در مورد عصبانیت


متن در مورد خشم


اس ام اس ناراحتی و دلخوری از عشقت


عکس در مورد عصبانیت


متن عصبی


اس ام اس دلگیری از یار


پیامک دلگیری از عشق

نمایندگی پیامک صوتیمرد عصبانی نمیتواند چیزی بسازد، او تنها می تواند نابود کند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

یک مرد عصبانی کلمات را ناخودآگاه و هنگامی که آگاه می شود، متوجه آنچه که از دست داده است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


چند دقیقه از دست دادن خلق، تمام لحظات عشق را نابود می کند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


هیچ کس به علت زبان غیر قانونی او هیچ اعتقادی به مرد یا مرد عصبانی ندارد.


پیامک صوتی

خشم تمام عشق و اعتماد در میان روابط را می خورد. پس از صحبت کردن در حالی که شما عصبانی هستید، اجتناب کنید شما زندگی بهتر خواهید داشت.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

برای حفظ رابطه خود قوی، هرگز زمانی که شرکای خود عصبانی هستید، عصبانی نشوید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اگر کسی سنگی را در شما پرتاب کند، گل را در آن پرتاب کنید، اما به یاد داشته باشید که گلدان گل را پرتاب کنید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


خشم مانند یک شعله در یک شمع است. شمع فکر می کند که شعله اش نور قدرتمندی دارد. اما این در واقع دلایل ریزش آن است.


تبلیغات صوتی
خشم هر چیزی را حل نمی کند. هیچ چیزی نمی سازد. اما می تواند همه چیز را از بین ببرد


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

. من نمی توانم خشم خود را مدیریت کنم، اگر مردم بتوانند فطرت خود را مدیریت کنند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

در عین حال غیر ممکن است که شما عصبانی باشید و بخندید. خشم و خنده یکدیگر متقابلا منحصر به فرد هستند و شما می توانید انتخاب کنید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

اگر راست می گویید نیازی به عصبانی شدن نیست و اگر اشتباه می کنید، حق ندارید عصبانی شوید.ارسال پیامک صوتی
عصبانی مانند سرطان است که به طور کامل از طرف درونی می خورد و زمانی که شرایط شدید است شناخته می شود.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

بازتاب در آب جوش دیده نمی شود؛ همانطور که حقیقت را نمی توان در وضعیت خشم مشاهده کرد. بنابراین، همیشه خنک نگه دارید-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


همانطور که گرما حفظ شده به انرژی منتقل می شود، بنابراین کنترل خشم می تواند به یک قدرت منتقل شود که می تواند جهان را حرکت دهد.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

با توجه به والدینم، هر مشکلی فقط یک راه حل دارد و فقط گوشی لعنتی را دور می اندازد.اپراتور پیامک صوتی
هر کسی می تواند عصبانی باشد که آسان است اما عذرخواهی از طرف فرد در زمان مناسب و برای هدف درست و به نحوی درست است که در قدرت هر کسی نیست و آسان نیست.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ANGER فقط یک حرف کوتاهتر از DANGER است


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

هنگامی که کسی روی شما خشمگین می شود، واضح است که اهمیت خود را از دست داده اید و زندگی آنها را از دست می دهید. خشم چیزی بیش از عشق است-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


. احساس می کنم خشم در من ظاهر می شود همان خشم که باعث می شود من داخل خون در قلب من و در روح من کشتن من.پیامک صوتی صدارس


15

87


اس ام اس ناراحت بودن از عشقت