اس ام اس ناراحت بودن از عشقت


اس ام اس ناراحت بودن از عشقت


اس ام اس ناراحتی و دلخوری از عشقت


اس ام اس دلگیری از یار


سخنان بزرگان در مورد عصبانیت


متن در مورد خشم


اس ام اس دلگیر بودن از عشقت


اس ام اس گله مندی


عکس در مورد عصبانیت
نمایندگی پیامک صوتیخشم تنها احساساتی است که باعث می شود دهان شما سریعتر از ذهن شما عمل کند!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

هر کسی می تواند عصبانی باشد که آسان است اما عذرخواهی از طرف فرد در زمان مناسب و برای هدف درست و به نحوی درست است که در قدرت هر کسی نیست و آسان نیست.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

تنها کلمه سختی که در زمان خشم صحبت می شود بسیار سمی است و باعث می شود ما 100 مکالمه دوست داشتنی را در عرض چند ثانیه فراموش کنیم. هرگز عصبانی نشو


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

اگر شما درست می گویید، نیازی به عصبانیت نیست و اگر اشتباه می کنید، شما حق ندارید عصبانی باشیدپیامک صوتی
سکوت حصار در اطراف عقل است، اگر پا پا افتاده باشد، همیشه می توانید تعادل خود را دوباره به دست آورید. اما اگر زبان شما لغزشده شود، هرگز نمیتوانید کلمات را به یاد بیاورید. بنابراین، قبل از هر چیز در خشم، فکر کنید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


از شخصی که روی تو خشمگین است بدرستی درک نکنید چرا که خشم ساده ترین است و راه کودکانه برای بیان عشق عمیق!


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


تقریبا غیرممکن است که به یک پنگوئن نگاه کنید و عصبانی شوید.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

فرزندانتان را هرگز عصبانی نکنید؛ به آنها آموزش دهید که چگونه عصبانی نشوند.تبلیغات صوتی
افرادی که من تا به حال ملاقات کرده اند، افرادی هستند که می دانستند اشتباه می کنند.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

وقتی خشم بالا می رود، به عواقب آن فکر کنید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

خشم شما را کوچکتر می کند، در حالی که بخشش شما را به فراتر از آنچه شما بود، می دهد.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

در عین حال غیر ممکن است که شما عصبانی باشید و بخندید. خشم و خنده یکدیگر متقابلا منحصر به فرد هستند و شما می توانید انتخاب کنید.ارسال پیامک صوتی
هنگامی که یک مرد نامه ای ناامیدانه به شما می فرستد، به سمت پایین نشستن و با توجه به منافع خود، ده برابر مخلوط کنید، و سپس هر دو نامه را در جعبه بطری پرتاب کنید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

عصبانیت مانند چنگ زدن به ذغال سنگ گرم با قصد پرتاب آن به شخص دیگری است؛ شما کسی هستید که سوخته می شود-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

گاهی اوقات وقتی عصبانی هستم، حق عصبانیت دارم، اما این حق را به من نمی دهد که بی رحمانه باشم.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

همیشه نامه های عصبانی را برای دشمنان خود بنویسید اما هرگز آنها را ارسال نکناپراتور پیامک صوتی
خشم یک مشاور بد است.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


معمولا زمانی که مردم غمگین هستند، هیچ کاری انجام نمی دهند. آنها فقط بر وضعیت خود گریه می کنند. اما زمانی که آنها عصبانی می شوند، تغییری ایجاد می کنند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


هرگز نامه ای را در حالی که شما عصبانی هستید ننویسید


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اگر یک سنگ را در خشم بکشد، به پای خود آسیب می رسانید.پیامک صوتی صدارس


61

88


اس ام اس ناراحت بودن از عشقت