جملات زیبا در مورد کنترل خشم


اس ام اس ناراحت بودن از عشقت


متن در مورد خشم


اس ام اس ناراحتی و دلخوری از عشقت


اس ام اس دلگیری از یار


جملات زیبا در مورد کنترل خشم


متن عصبی


متن های زیبا در مورد عصبانیت


اس ام اس دلگیر بودن از عشقت
نمایندگی پیامک صوتی
خشم یک نامه کوتاه از خطر است.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

خشم موجب خاموش شدن لامپ ذهن می شود.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


هنگامی که عصبانی هستید، صحبت کنید و سخنرانی را که هرگز فراموش نخواهید کرد انجام میدهید.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


تنها کسی که عصبانی شده است می تواند خطرات خشم را درک کند و احساس کند.

پیامک صوتی

خشم تنها خصلتی است که باعث می شود عشق به یک دقیقه ناپدید شود.
و عشق فقط چیزی نا مفهوم است که حتی پس از خشم نیز قابل مشاهده است.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

یک کلمۀ که در زمان خشم صحبت می شود بسیار خطرناک است
و باعث می شود ما 100 مکالمه دوست داشتنی را در عرض چند ثانیه فراموش کنیم


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

چند دقیقه خشم می تواند چندین روز یا سال خوشبختی را خراب کند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

هنگامی که آهن داغ می شود، می توانید آن را به هر شکل خنک کنید، هرگز خلق و خو خود را از دست ندهید، مگر اینکه مردم شما را به طریقی که می خواهند، خنثی کنند.


تبلیغات صوتی
در عین حال غیر ممکن است که شما عصبانی باشید و بخندید. خشم و خنده یکدیگر متقابلا منحصر به فرد هستند و شما می توانید انتخاب کنید.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

خشم احساسی است که باعث می شود دهان شما سریعتر از ذهن شما عمل کند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

خشم بروز داده شده اغلب به سوی بخشش می رود و خشم پنهان شده اغلب به انتقام سخت منجر می شود.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


خشم تنها در لانه ای از احمق ها ساکن است.

ارسال پیامک صوتی
خشم یک مشاور بد است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

یک مرد عصبانی دوباره عصبانی میشود وقتی که او به دلیل عصبانیت خود فکر کند.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اگر سنگ را از عصبانیت شوت کنید ، به پای خود آسیب می رسانید.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

سریع ترین اسب هم نمی تواند کلمه ای که از خشم سخن گفته شده است را بگیرد


اپراتور پیامک صوتی

خشم مانند اسید است که بیشتر به ظرفی که در آن نگهداری می شود بیشتر آسیب می رساند تا چیزی که روی آن اسید ریخته شده است.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


خشم به تنهایی می آید، اما تمام ویژگی های خوب ما را از بین می برد.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

من تاکنون ندیدم افرادی که می دانستند اشتباه می کنند

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اگر راست می گویید، نیازی به عصبانیت نیست و اگر اشتباه می کنید، حق ندارید عصبانی شوید


پیامک صوتی صدارس89


جملات زیبا در مورد کنترل خشم