پیامک عاشقانه


پیامک عاشقانه


اس ام اس دوست داشتن


متن زیبای عاشقانه


اس ام اس عاشقانه


دوست داشتن


عشق


پیامک در مورد عشق


اس ام اس در مورد عشق
نمایندگی پیامک صوتیهر لحظه ای که با تو سپری کردم .. شبیه رویای زیبا بود.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

یک نفر قلب من را دزدیده است و تو در فهرست مظنونین از همه بالاتر هستی.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

وقتی کلمه "عشق" را دیدم اولین چیزی که در ذهن من امد تو بودی


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

جایی که عشق وجود دارد زندگی وجود دارد


پیامک صوتی
یک رابطه موفق نیاز به عاشق شدن چند باره با یک فرد است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

عشق به معنی دو ذهن بدون فکر است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


من زندگی خودم را دوست دارم زیرا زندگی من تو هستی.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

هیچ چیز خوب نیست، اما زمانی که من با تو هستم، همه چیز خوب است.


تبلیغات صوتی
زندگی بدون عشق مانند یک سال بدون تابستان است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

جنون عشق بزرگترین نعمتهای بهشت ​​است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


لبخند تو زیباتر از ستارگان است.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


ذهن مجموعه محدودیت ها که قلب آنها را مختل می کند.

ارسال پیامک صوتی

تو فقط خاطره ای از عشق من هستی

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

فاصله در عشق واقعی مهم نیست.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

لبخند تو کلید قلب من است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

لبخند ناز تو تنها چیزی است که من باید برای مبارزه با تمام مبارزات در زندگی ام انجام ده


اپراتور پیامک صوتی

شادترین زوج در دنیا هرگز یک شخصیت ندارد. آنها فقط درک درستی از تفاوت هایشان دارند.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

با کسی که می توانید با او زندگی کنید، ازدواج نکنید. با کسی که نمیتوان بدون او زندگی کرد، ازدواج کنید


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

یک روز من بدون هیچ دلیلی لبخند زدم، بعد متوجه شدم که به تو فکر می کردم.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

من خودخواه هستم، زیرا هرگز شما را با هیچ کس دیگری به اشتراک نمی گذارم.پیامک صوتی صدارس


76

90


پیامک عاشقانه