اس ام اس عاشقانه برای همسر


اس ام اس عاشقانه کوتاه


اس ام اس عاشقانه برای همسر


اس ام اس عاشقانه زیبا


اس ام اس عاشقانه دوستت دارم


اس ام اس عاشقانه جدید خیلی قشنگ


اس ام اس عاشقانه دلتنگی


اس ام اس عاشقانه کوتاه و زیبا


اس ام اس عاشقانه کوتاه جدید 95


نمایندگی پیامک صوتی
عشق یک هدیه از خدا است و من این هدیه را با آغوش باز پذیرفته ام. من خیلی عاشقت هستم و قول میدهم تو را ترک نکنم

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

شخصیتی که عمیقا دوستش دارد به شما قدرت می دهد. در حالی که دوست داشتن کسی عمیق به شما شجاعت می دهد

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

هنگامی که من با تو هستم، ساعتها مانند ثانیه ها احساس می شوند. اما وقتی از هم جدا میشویم، روزها مثل سالهاست.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


یک مرد حقیقی نیاز ندارد هر شب یک دختر متفاوت را دوست داشته باشد، یک مرد واقعی یک دختر را برای بقیه زندگی اش عاشق می کند.

پیامک صوتی
هنگامی که تو در اطراف من هستی، بهشت ​​جایگاهی در زمین است.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اگر من مجبور شدم بین دوست داشتنت و تنفس یکی را انتخاب کنم. با آخرین نفس می گویم که دوستت دارم

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

عشق فقط عشق است، هرگز نمی توانی آن را توضیح دهی.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

هر لحظه ای که با تو سپری کردم .. شبیه رویای زیبا است.


تبلیغات صوتی
تو بهترین دوست من هستی و به تمام زندگی من معنی می دهی. تو هدیه ای فرستاده شده توسط خداوند هستی که من آن را گرامی می دارم.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

عشق تو باعث می شود زندگی من روشن و زیبا باشد، هرگز اعتقاد به توانایی من را متوقف نخواهید کرد و از آن استقبال می کنم.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

♥ هر لحظه ای که با شما گذشت زمان خاصی است، ما احساسات و زندگی خود را با هم به اشتراک می گذاریم و من احساسات فوق العاده را دوست دارم و دوست دختر عزیزم را دوست دارم.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


هنگامی که شما را در آغوش خود نگه می دارم، احساس می کنم که صلح آغوش تو است. من عاشق تو هستم و همیشه با تو می مانم

ارسال پیامک صوتی

♥ مهم نیست که کجا هستید، زیرا تو دائما در ذهن و قلبم هستی


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

♥ روزهای من همیشه با اندیشه های تو شروع می شود و همینطور پایان می یابد. دوستت دارم برای همیشه.-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اگر بین گریه کردن با تو یا لبخند زدن با شخص دیگری شک داشتم، در هر زمان تو را انتخاب می کنم. تو عشق زندگی من هستی.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*

کلمات آسان نیست، اما زمانی که من با شما هستم، قلب من کمی سریعتر می شود و ستاره ها کمی روشن تر می شوند.


اپراتور پیامک صوتی
این برای من افتخار است که آخرین فردی هستی که قبل از رفتن به خواب با او صحبت می کنم.


-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اگر من پادشاه عرشه باشم، عرشه من بدون تو کامل نیست.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


اگر به من قدرت بازگرداندن خاطرات داده شود ،من روزی را که ابتدا به چشمان تو نگاه کردم و تو را در آغوش گرفتم، باز می گردانم

-*-*-*-*-*-*-*-*-*
---------------------
-*-*-*-*-*-*-*-*-*


قلبم را همانطور که مال خودت است، به تو می دهم، هر طور که بخواهی با آن رفتار کن، اما هرگز آن را نشکن.


پیامک صوتی صدارس91


اس ام اس عاشقانه برای همسر